Κλινική Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Χαρτογράφηση Σπίλων

Η εξέταση των σπίλων διενεργείται με ειδικό μηχάνημα, το δερματοσκόπιο, το οποίο παρέχει την δυνατότητα στον δερματολόγο να εξετάσει την ενδεχόμενη βλάβη με την μέγιστη ακρίβεια. Για ανθρώπους με αυξημένο αριθμό σπίλων ή για ανθρώπους που έχουν σπίλους που χρίζουν παρακολούθησης, προβλέπεται η φωτογράφηση τους (χαρτογράφηση) και η αρχειοθέτηση τους ώστε να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθησή τους.  Η χαρτογράφηση των σπίλων είναι μια αξιόπιστη μέθοδος για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Παιδοδερματολογία
The Dermatology Center