Επεμβατική Δερματολογία
Επεμβατική Δερματολογία

Αφαίρεση ογκιδίων δέρματος

 

Χειρουργικές Βιοψίες

 

Αφαίρεση Ξανθελασμάτων 

 

Σκληροθεραπεία

 

Κρυοχειρουργική

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπεριδρωσία
The Dermatology Center