Υπηρεσίες

Αισθητική Δερματολογία - Εφαρμογές Laser
Κλινική Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Επεμβατική Δερματολογία
The Dermatology Center