Κλινική Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Κνίδωση

Η κνίδωση εμφανίζεται σαν παροδικές, κνησμώδεις διόγκωσεις του δέρματος (πομφοί), οι οποίοι υποχωρούν μέσα σε 24 ώρες για να εμφανιστούν σε άλλο σημείο του σώματος, όπου και πάλι παραμένουν λιγότερο από 24 ώρες. Σε κάποιες περιπτώσεις συνοδεύονται από αγγειοοιδήματα (πρηξίματα) π.χ. της γλώσσας, των βλεννογόνων, του προσώπου κ.ά. Η κνίδωση ταξινομείται σύμφωνα με τη διάρκεια της σε οξεία (βλάβες που έχουν διάρκεια λιγότερο από 6 εβδομάδες) και χρόνια (βλάβες που επιμένουν πέραν των 6 εβδομάδων). Οι αιτίες, οι μηχανισμοί του σχηματισμού της κνίδωσης, η πρόγνωση, καθώς και η θεραπεία διαφέρουν σε κάθε περίπτωση και απαιτούν προσεκτική προσέγγιση του κάθε ασθενούς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Λεύκη
The Dermatology Center