Κλινική Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Σύστημα Ψηφιακής Δερματοσκόπησης FotoFinder Vexia 1000

Το Ιατρείο μας διαθέτει το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα εξέτασης δερματικών βλαβών και σπίλων παγκοσμίως, το FotoFinder Vexia 1000.

Με το ψηφιακό δερματοσκόπιο είναι δυνατή η έγκαιρη διάγνωση παθήσεων, όπως το κακόηθες μελάνωμα και οι μη μελανοκυτταρικοί καρκίνοι του δέρματος. Σημαντική είναι επίσης η χρήση του κατά την εξέταση αλλοιώσεων των δερματικών εξαρτημάτων όπως των τριχών και των ονύχων.

Το νέο σύστημα χαρτογράφησης συνδυάζει μια ανανεωμένη έκδοση απεικόνισης FULL HD Medicam 1000s εικόνα, νέο λογισμικό καθώς και εξελιγμένο ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάλυσης.

Η ψηφιακή δερματοσκόπηση με το νέο μηχάνημα καταγραφής FotoFinder Vexia 1000 προσφέρει:

  • Λεπτομερή καταγραφή δερματικών βλαβών – σπίλων.
  • Έγκαιρο εντοπισμό νέων δερματικών βλαβών – σπίλων.
  • Δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης για μελλοντική χρήση/επανεξέταση. Χρήσιμο μέσο για σύγκριση παλαιών και νέων βλαβών καθώς και εντοπισμό δυσδιάκριτων μεταβολών σε προ-υπάρχουσες βλάβες.
  • Συστηματική παρακολούθηση των κλινικών ευρημάτων στα πλαίσια του προγραμματισμένου προληπτικού ελέγχου του δέρματος.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
The Dermatology Center