Κλινική Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Υπεριδρωσία

Υπεριδρωσία είναι η υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους ιδρωτοποιούς αδένες, πέραν της ποσότητας που απαιτείται για τη φυσιολογική θερμορύθμιση. Διακρίνεται στην γενικευμένη και στην εστιακή και μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας  πάθησης ή ιδιοπαθής. Εμφανίζεται  συχνότερα στις παλάμες και στις μασχάλες, αλλά μπορεί και να αφορά όλο το σώμα και το κεφάλι. Η υπεριδρωσία έχει αρνητική επίδραση στη φυσιολογική, ψυχολογική και επαγγελματική ζωή των ασθενών, στους οποίους παρατηρείται μείωση της ποιότητας ζωής τους. 

 

Σήμερα, η δερματολογία σήμερα παρέχει πολύ αποτελεσματικές θεραπείες για την πρωτοπαθή εστιακή υπεριδρωσία, με κυριότερη την έγχυση βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α (botox – dysport). Η αλλαντική τοξίνη αναστέλλει προσωρινά τη νευρική διέγερση των ιδρωτοποιών αδένων, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της εφίδρωσης) και είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για όλες τις μορφές εστιακής υπεριδρωσίας, όπως η υπεριδρωσία μασχαλών, παλαμών, πελμάτων και προσώπου. Άλλου τύπου θεραπείες περιλαμβάνουν τοπικά αποσμητικά και αντιιδρωτικά, ιοντοφόρηση, αντιχολινεργικά φάρμακα, και τέλος,  τη χειρουργική συμπαθεκτομή.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κνίδωση
The Dermatology Center